Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju- jedini u Srbiji

posted in: Vesti | 0

Panonska inicijativa u saradnji sa Gradom Kikinda realizovala je projekat “Razvoj lokalnih socijalnih usluga za osetljive grupe – Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju”.

Senzorna integracija, usluga koja se pruža u okviru Rehabilitacionog centra za senzornu integraciju, je inovativna socijalna usluga namenjena deci i mladima sa smetnjama u razvoju, prva ove vrste u lokalnoj zajednici. Zahvaljujući uspešnoj saradnji svih aktera, usluga se dalje razvija i dostupna je svim zainteresovanim licima i njihovim porodicama.

Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju poseduje tri sobe- senzornu za razvoj čula, belu sobu za relaksaciju, kao i slanu sobu koja doprinosi poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Tokom prethodnog perioda, korisnici su uz podršku i nadzor stručnih lica, koristili usluge Rehabilitacionog centra.

Uspostavljanje Rehabilitacionog centra za senzornu integraciju obezbeđeno je kroz projekat “Razvoj lokalnih socijalnih usluga za osetljive grupe – Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju”. Projekat je bio finansiran od strane Evropske unije, a sproveli su ga u partnerstvu Grad Kikinda i organizacija Panonska inicijativa.