Razmena mladih „Vision for Future“ , koja je realizovana u okviru programa “ Mladi u akciji“ Evropske komisije, sprovedena je tokom avgusta 2010. u Ankari, Turska. Kikindsku inicijativu mladih na ovoj razmeni predstavljali su: Biljana Stojanović, Željko Lečić, Svetlana Marčeta, Ivana Talijanov i Aleksandar Tomin.