Javni rad “ Izrada baze podataka o potencijalima mladih na tržištu rada za angažovanje u turističkoj privredi” koji je podržala Opština Kikinda kroz realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2013. godinu, gde je nosilac aktivnosti bila „Kikindska inicijativa mladih“, a saradnička organizacija Savez udruženja građana „Mladi rade“, realizovan je tokom 2013. godine. Projekat je uključio mlade stručnjake sa tržišta rada ( sociologe, turizmologe, psihologe…) u istraživački proces čiji je cilj bio da identifikuje i dokumentuje potencijale, stavove i iskustva mladih na tržištu rada u vezi sa zapošljavanjem u oblasti turizma na teritoriji Banata i Bačke. Ove istraživačke aktivnosti predstavljaju nastavak Projekta “ Od politike do promena u lokalnoj zajednici” koji je realizovan u sedam opština/gradova Banata i Bačke uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem da se utiče na unapređenje lokalnih politika zapošljavanja, sa posebnim osvrtom na ciljnu grupu mladih.
Kikindska inicijativa mladih, kao jedna od organizacija učesnica Projekta, prepoznala je potrebu da sprovede istraživanje koje će dati priliku mladima da iskažu svoje stavove, predstave svoje potencijale i iskustva u vezi sa zapošljavanjem u oblasti turizma.

Projekat „Mladi rade – jačanje kapaciteta Saveza udruženja građana za podršku zapošljavanju mladih“ koji je realizovao „Centar za podršku ženama“ u partnerstvu sa Savez UG „Mladi rade“ kroz realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Kikinda za 2013. godinu, predstavljen je u Opštini Kikinda.