Razmena mladih koju je u okviru programa “Mladi u akciji” Evropske komisije u Kikindi realizovala naša organizacija, za cilj je imala da promoviše ideju volonterizma mladih, sa fokusom na društveni volonterizam koji podstiče nenasilno ponašanje. Tokom dvanaest dana, trideset učesnika iz šest zemalja ( Srbija, Makedonija, Hrvatska, Italija, Češka i Francuska), kroz tri radionice, imala je priliku da razmeni iskustva i stavove po ovim pitanjima.