U periodu od 13. do 19.aprila 2014., u Sidernu blizu mesta Lokri (Italija) je održan trening seminar „Nadogradi sebe“ (Upgrade yourself) na kojem su učestvovale volonterke Kancelarije za mlade i Kikindske inicijative mladih Jelena Rackov, maturantkinja ekonomsko-trgovinske škole, Nataša Dobrijević, studentkinja prve godine matematičkog fakulteta u Beogradu i Svetlana Marčeta, studetkinja na master studijama psihologije. Trening seminar je održan u organizaciji NVO Ambijete Sociale (Ambiente Sociale) iz Italije i Hodina H (Hodina H) iz Češke, a finansijski bio podržan od strane Evropske komisije, u okviru programa Erasmus +.
Cilj projekta je bio podsticanje i obučavanje mladih da koriste internet za promociju svojih organizacija i projekata, kao i podsticanje onlajn participacije. Sve aktivnosti su se bazirale na neformalnom, radioničarskom radu, interakciji između trenera i učesnika i konkretizaciji sadržaja kroz primere i iskustva radi što boljeg razumevanja.8