Projekat „Eurobridge 2012“ koji je realizovan u okviru programa „Mladi u akciji“ Evropske komisije, od 25.11. do 02.12.2012, u Atini i Sparti, za cilj je imao da kroz rad sa mladima iz petnaest zemalja Evrope, podigne nivo znanja o strukturi tela Evropske unije, njihovim ulogama, zadacima i mogućnostima, a da istovremeno stvori uslove za interkulturalni dijalog i razumevanje, kao i za saradnju organizacija učesnica projekta. Kikindsku inicijativu mladih predstavljali su Dušan Vrućinić i Jelena Manevska.