Erste banka i BCIF su 2010. godine, po deseti put, raspisali konkurs „ Centrifuga“, program koji dodelom donacija aktivira mlade da pokrenu kulturne sadržaje, a čija su sredstva namenjena lokalnim omladinskim organizacijama koje se kreativno bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima. Jedna od ideja programa, pored podsticanja mladih da se aktiviraju u rešavanju pitanja koja su im važna, jeste i povezivanje i uključivanje sponzora iz lokalne zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, ali i na poboljšanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti.
Kikindska inicijativa mladih je konkurisala svojim projektom, koji je ocenjen kao veoma kvalitetan i potreban lokalnoj zajednici. Projekat „ Festival pozorišnog delanja Akt Reakt“ obuhvatio je tromesečne aktivnosti koje su rezultirale izvođenjem desetak predstava u osnovnim i srednjim školama lokalne zajednice, kao i u kafiću ispred kojeg se najčešće događaju slučajevi vršnjačkog nasilja.
U prvoj fazi projekta, predstavljena je ideja „ Centrifuge“ javnosti, ali i upućen javni poziv mladima u lokalnoj zajednici da učestvuju u dramskoj radionici, koja je obučila grupu mladih za izvođenje predstava. Koncept ovih predstava oslanjao se na formu Forum teatra, koja direktno uključuje publiku i provocira je da na taj način diskutuje o gorućem društvenom problemu- vršnjačkom nasilju. Same radionice vodile su istaknuta rediteljka Bojana Lazić, kao i glumica Jelena Šneblić.
Ideja Festivala bila je da se izmesti teatar u škole i u kafiće, kao mesta okupljanja mladih, čime se reanimirao javni prostor, a umetnost približila mladim ljudima.