Projekat koji je povezao dve organizacije realizovao se tokom 2012. godine na teritoriji Kikinde i Peći. Nosilac aktivnosti je bio Centar za istraživanje etniciteta iz Beograda u saradnji sa organizacijom Syri Vizionit iz Peći, a projekat je finansijski podržala Britanska ambasada u Beogradu. Kikindska inicijativa mladih je pored CDA Bor bio jedna od dve organizacije na teritoriji čitave Srbije koja je bila odabrana da učestvuje u projektu, zajedno sa dve organizacije sa Kosova, a u cilju povezivanja omladinskih organizacija iz Srbije i Kosova i buduće saradnje. Saradnja sa navedenom organizacijom i dalje je vrlo intezivna.