Panonska inicijativa od svog osnivanja, 2005. godine, do danas aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji projekata koji za cilj imaju izgradnju civilnog društva. Raznovrsnost programa postiže kao nosilac ili partner različitih festivala, treninga, seminara, kampanja zagovaranja i aktivnosti. PI od 2009. godine aktivno učestvuje u programu EK “Youth in Action“ gde je omogućio mladima sticanje novih znanja, upoznavanje kulture, običaja i različitih stilova života. Panonska inicijativa je u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Kikinda realizovala niz aktivnosti: Akcija “Crtajmo zajedno“ koja je realizovana povodom Međunarodnog dana crtanja, akciju “Šatro Kancelarija“ u sklopu aktivnosti zagovaranja za osnivanje Saveta za međunacionalne odnose i Kancelarije za nacionalne zajednice, lokalni projekat “Nisam opasan, samo sam drugačiji“ koji je za cilj imao uključivanje i umrežavanje mladih pripadnika različitih nacionalnih zajednica u zajedničke lokalne aktivnosti…

2011. godine, u saradnji sa partnerskom organizacijom sa Kosova, sproveli smo konferenciju „Dijalog i saradnja mladih iz društvenih organizacija“ u Kikindi. Pod finansijskim pokroviteljstvom BCIF sproveli smo projekat „Uspešni fandrejzing“. Budući da od 2009. godine aktivno učestvujemo u programu Evropske Komisije „Mladi u akciji“, u 2012. godini, u okviru pomenutog, sproveli smo projekat kampa mladih iz Slovačke, Poljske, Turske i Rumunije, koji se realizovao u Kikindi.

PI je kao partnerska organizacija, u saradnji sa SO Kikinda, a pod pokroviteljstvom Delegacije EU u Srbiji, realizovala projekat „ Uključi se i brini“, koji je za cilj imao implementaciju novih usluga u lokalnoj zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

U 2013. godini, u saradnji sa organizacijom Spektrum iz Salzburga, realizovali smo projekat slanja volontera u Austriju, u okviru programa „Evropski volonterski servis“ Evropske Komisije. Takođe, sproveli smo projekat u okviru programa “Javni radovi”, pod nazivom „ Izrada baze podataka o potencijalima mladih na tržištu rada za angažovanje u turističkoj privredi“.
S obzirom da su svi projekti Panonske inicijative prvenstveno namenjeni mladim ljudima ali i široj javnosti, mediji igraju veoma važnu ulogu u transparentnosti tih projekata i aktivnosti. Od svog osnivanja PI ima odlučnu saradnju sa RTV VK, TV Rubinom, “Kikindskim“, Radio Kikindom…

Naši dosadašnji donatori/sponzori su Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Grad Kikinda, Grupa 484, Evropska Komisija (delegacija u Srbiji), Banka Intesa, AD Livnica Kikinda, Tehnobor Kikinda, knjižara Prometej, Erste banka, BCIF…